Gerontopsychiatrie
29 november 2018

Zorg in instabiele en acute zorgsituaties

Zeer geschikt voor werknemers met het diploma

Diploma MBO Verpleegkundige

Kosten per deelnemer

Richtprijs: €400-800
 

INHOUD

 
 

D e zorgvragen van cliënten veranderen en de ontwikkelingen in het vak gaan snel. Dat maakt het noodzakelijk maar ook boeiend om je vaardigheden, kennis en kunde op je vakgebied bij te houden.  Wil jij meer concrete kennis om in acute situaties professioneel te handelen?

Behaal dan het certificaat ‘’‘zorg in instabiele en acute zorgsituaties’

Deze praktijkgerichte en verdiepende scholing bereid je voor op het handelen in acute en instabiele zorgsituaties. In een dergelijke situatie telt elke seconde en is jouw professionele communicatie van levensbelang. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het toepassen van redeneerhulpen bij het diagnosticeren en communiceren met artsen, behandelaars en collega’s. Aan de hand van cases word je getraind en leer je te handelen en de juiste interventies te plegen. De scholing biedt verdiepende kennis in ziektebeelden en geeft handvatten om via methodieken (o.m. de ABCDE-methode) sneller te alarmeren en adequaat te handelen.

Na het succesvol volgen van ‘zorg in instabiele en acute zorgsituaties’ krijg je het officieel erkende certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Je bouwt met dit certificaat aan je eigen ontwikkeling en opleidingsportfolio!