Ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
29 november 2018

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen (niveau 3)

Zeer geschikt voor werknemers met het diploma

  • Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4
  • Verzorgende niveau 3 die niet eerder verpleegtechnische vaardigheden hebben aangeleerd

Kosten per deelnemer

Richtprijs: €975

Examinering

Voorwaardelijke toets en praktijkexamen

Studieopbrengst

  • Je kunt de te verlenen zorg inschatten en verlenen in verschillende situaties. Je bent in staat in opdracht van een arts, verpleegtechnische handelingen te verrichten.
 

INHOUD

 
 

D e vragen van cliënten veranderen en de ontwikkelingen in het werkveld van zorg en welzijn gaan snel. Dat maakt het noodzakelijk maar ook boeiend om je vaardigheden, kennis en kunde op je vakgebied bij te houden. Word je gevraagd meer handelingen uit te voeren maar mis je daar nog de extra kennis en vaardigheden voor?

Behaal dan het certificaat ‘’ verzorgende en verpleegtechnische handelingen (niveau 3)’’

Met dit certificaat ben je straks bevoegd om een aantal veel voorkomende verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Hierdoor ben je breder inzetbaar op afdelingen van instellingen waar veelal ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd. Je leert om medicijnen toe te dienen, medicijnen te checken, te doseren en te distribueren en je leert verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Ook leer je eerste hulp te verlenen. Tenslotte kies je uit 24 specifieke verpleegtechnische handelingen 4 vaardigheden die voor jouw werksetting van belang zijn en waarin je examineert.

Na het succesvol volgen van ‘verzorgende en verpleegtechnische handelingen (niveau 3)’ krijg je het officieel erkende certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Je bouwt met dit certificaat aan je eigen ontwikkeling en opleidingsportfolio.