Ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
29 november 2018
niet aangeboren hersenletsel
Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
29 november 2018

Geriatrische revalidatiezorg

Zeer geschikt voor werknemers met het diploma

  • MBO Verpleegkundige
  • Maatschappelijke zorg
  • Verzorgende IG

Kosten per deelnemer

€400-800

Examinering

Praktijkexamen

Studieopbrengst

  • Specialistische kennis van de specifieke zorg bij geriatrische revalidatie bij cliënten toepassen
  • Motiveren van cliënten en hun directe leefomgeving
  • Signaleren van stagnerende factoren in de revalidatie
  • Coördinatie en continuïteit van zorg waarborgen voor de cliënt in samenwerking met verschillende disciplines
 

INHOUD

 
 

D e zorgvragen van cliënten veranderen en de ontwikkelingen in het vak gaan snel. Dat maakt het noodzakelijk maar ook boeiend om je vaardigheden, kennis en kunde op je vakgebied bij te houden.  Wil jij ouderen (beter) ondersteunen in een revalidatietraject?

Behaal dan het certificaat ‘geriatrische revalidatiezorg’

Mensen worden ouder en daardoor neemt ook de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Deze toename is ook te verwachten binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). . Het doel is om cliënten waar mogelijk te laten terugkeren naar hun thuissituatie.

Deze praktijkgerichte scholing draagt bij aan een gedegen basis voor medewerkers in de geriatrische zorg en is gericht op functieherstel en participatie van ouderen met multi-problematiek.

Als medewerker in de geriatrische revalidatiezorg ben je werkzaam in de thuiszorg of op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Je ondersteunt waar nodig maar levert ook begeleiding met ‘’ de handen op de rug’’. Coaching en motivational interviewing zijn belangrijke onderdelen van de training, maar ook kennis van complicaties en preventieve maatregelen.

Na het succesvol volgen van de scholing ‘geriatrische revalidatiezorg’ krijg je het officieel erkende certificaat, dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Je bouwt met dit certificaat aan je eigen ontwikkeling en opleidingsportfolio!