niet aangeboren hersenletsel
Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
29 november 2018
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag
29 november 2018

Bereiden en aseptisch handelen

Zeer geschikt voor werknemers met het diploma

  • MBO Apothekersassistent

Kosten per deelnemer

Richtprijs: €600-1200

Examinering

Praktijkexamen

Studieopbrengst

  • Kwaliteitsnormen
  • Aseptische handelingen van steriele geneesmiddelen (VTGM)
  • Cytostatica en radiofarmaca, totale parenterale voeding (TPV) en medicatiecassettes
  • Farmaceutische microbiologie
  • Bereidingen
  • Utensiliën, middelen en apparatuur benodigd voor het bereiden
  • LNA-procedures
  • Rekenvaardigheden
 

INHOUD

 
 

B ereidingen in apotheken moeten tegenwoordig aan steeds strengere kwaliteitseisen voldoen. Apothekers vragen van hun personeel dat zij daarvoor zijn gekwalificeerd. Van apothekersassistenten wordt verwacht dat zijn hun vaardigheden, kennis en kunde op het vakgebied zo goed mogelijk bijhouden. Wil jij je kennis verdiepen en breder inzetbaar zijn?

Behaal dan het certificaat ‘Bereiden en aseptisch handelen’

We bieden een praktijkgerichte scholing met ervaren docenten waardoor jij je competenties vergroot en in staat bent om aseptische handelingen uit te voeren en waarbij personen en producten het best worden beschermd. Ook ben je in staat richtlijnen, protocollen en procedures toe te passen op de verschillende producten. Je leert zelfstandig, volgens protocollen, toedieningsvormen te bereiden. Je krijgt specialistische kennis over utensiliën en apparatuur, de theorie achter de verschillende bereidingen, hygiëne en veiligheid.

Na het succesvol volgen van de scholing ‘bereiden en aseptisch handelen’ krijg je het officieel erkende certificaat, dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Je bouwt met dit certificaat aan je eigen ontwikkeling en opleidingsportfolio.